Arkiv

[2000-03-14]
Dubbelmoral, lögner och vänskapskorruption i museivärlden
För nio månader sedan skrev vi i Mynttidningen Online om den gotländska museichefen som vill stoppa myntsamlandet i Sverige (se artikel). Reaktionerna från samlarsverige blev kraftiga. Axel Miltander på Göteborgs-Postens Samlarforum skrev "i praktiken skulle det betyda att t.ex. museer ges rätten att konfiskera privata personers samlingar". Nu är museichefen Majvor Östergren på Gotlands länsmuseum återigen i farten med uttalanden i bl.a. SVT:s Striptease och Göteborgs-Posten. I TV står hon helt ogenerad och säger att det är "enligt lag förbjudet att sälja den här typen av föremål" - syftande på 9,8 gram "silverskrot" (värde 200 kr). Samtidigt kan vi nu avslöja att museichefen "ser mellan fingrarna" när den konkurerrande auktionsfirman i Stockholm säljer tusenåriga gotländska praktsmycken i guld för över 300.000 kr. Varför denna inkonsekvens? Vad har museichefen för motiv med sin "kampanj" mot en handlare och sin "välsignelse" av en annan? Läs mer >>>

[1999-06-30]
Gotländsk museichef vill stoppa myntsamlandet i Sverige!
Landsantikvarie Majvor Östergren på Gotlands Fornsal är på krigsstigen. I media målar hon upp en för oss mycket främmande bild av landets myntsamlare. I Sveriges Radios Ekonyheter beskyller Östergren en seriös samlare i Skåne för att vara skattplundrare. Detta gör hon dessutom helt utan minsta bevis. Östergren vill sätta stopp för all handel med "svenska kulturskatter", t.ex. mynt och smycken äldre än 100 år, och hon har ingen som helst förståelse för myntsamlandets 400-åriga tradition i Sverige. Om Majvor Östergren får sin vilja fram kan svenska museer börja konfiskera privata samlingar i ren Stalin-anda.

[1998-10-21]
Ahlströms tar bort äkthets-garantin!??
Ahlströms auktionskatalog nr 58 har utkommit och de många fina mynten till trots är det kanske de nya auktionsvillkoren som väcker störst uppmärksamhet. Av dessa framgår nämligen att man inte längre garanterar varesig äkthet eller kvalitet på utbjudna mynt!?? Detta är högst anmärkningsvärt, då andra aktiva aktörer på marknaden istället förbättrar sina garantier!

[1998-10-12]
En av Sveriges första medaljer!
De äldsta svenska medaljerna anses vara tillkomna omkring år 1560. Dessa består å ena sidan av de fyra medaljer (Hildebrand nr 10-13) som lär ha utdelats vid Gustav Vasas begravning den 21 december 1560 och å andra sidan av en ensidig medalj (Hild. 12) över Erik XIV.

[1998-10-10]
Pisanello - medaljkonstens förste mästare!
Den italienske renässanskonstnären Antonio Pisano, mera känd som Pisanello föddes troligen samma år som hans far dog, nämligen 1395. Kort före sekelskiftet 1400 gifte hans mor om sig och familjen flyttade till Verona.

[1998-10-10]
Falsk eller äkta?
När det gäller värdefulla saker finns alltid en risk för förfalskningar och kopior. Så länge det funnits mynt har det också funnits förfalskningar - s.k. samtida förfalskningar, d.v.s. sådana som tillverkats i syfte att cirkulera som betalningsmedel.

[1998-10-10]
Redan de gamla grekerna
Om du är intresserad av klassisk konst, historia eller geografi kanske grekiska mynt kan vara ett samlarområde för dig...? Att samla grekiska mynt behöver varken vara så komplicerat eller så dyrbart som man kanske föreställer sig! - Men visst kan det också vara mycket exklusivt!

[1998-10-10]
Porträtt- & miniatyrkonst
Följ med på en exposé genom 400 år av Sveriges mest spridda porträtt- & miniatyrkonst.

[1998-10-10]
Romarriket
Enligt legenden grundades Rom av Romulus år 753 f.Kr. I närmare 250 år styrdes Rom av kungar - de första var etrusker. År 509 f.Kr. blev Rom en republik, där senaten hade makten. Under denna period utökades det Romerska riket till att omfatta hela den italienska halvön. Genom segern över Kartago i de s.k. puniska krigen 264-146 f.Kr. blev romarna hela Medelhavets härskare.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]