Sidan 1 av 1
[1998-10-10]
Romarriket
Enligt legenden grundades Rom av Romulus år 753 f.Kr. I närmare 250 år styrdes Rom av kungar - de första var etrusker. År 509 f.Kr. blev Rom en republik, där senaten hade makten. Under denna period utökades det Romerska riket till att omfatta hela den italienska halvön. Genom segern över Kartago i de s.k. puniska krigen 264-146 f.Kr. blev romarna hela Medelhavets härskare.

Det kommande seklet efter Kartagos fall år 146 f.Kr. kom att bli smått kaotiskt. År 73 f.Kr ledde en gladiator vid namn Spartacus ett stort slavuppror som brutalt slogs ner av armén. Några decennier senare försökte två mäktiga och då allierade generaler, Pompeius och Julius Caesar, ta över styret av Rom. De kom senare att bli fiender och efter det att Pompeius mördats år 45 f.Kr. var Julius Caesar romarrikets självskrivne ledare. Han styrde diktatoriskt, vilket ogillades av senatorerna och den 15 mars 44 f.Kr. blev han förrådd och knivmördad i senaten. Hans sista ord blev de välkända "även du, min Brutus" (en av mördarna).

Efter Caesars död utbröt inbördeskrig som slutade med slaget vid Filippi år 42 f.Kr. Där besegrades Brutus och Cassius av Antonius och Octavianus (Julius Caesars adoptivson, sedermera känd under namnet Augustus). Efter segern delade de upp den romerska världen så att Octavianus tog hand om Italien och de västra delarna, medan Antonius fick ansvaret för den östra rikshalvan, där han för övrigt träffar Egyptens drottning, Kleopatra. Efter att Antonius skilt sig från Octavianus syster och gift om sig med Kleopatra bröt öppet krig ut, vilket slutligen ledde till att Antonius besegrades under det berömda sjöslaget vid Actium år 31 f.Kr. Han lyckades dock fly, men begick året därpå självmord tillsammans med Kleopatra.

Den s.k. "romerska kejsartiden" inleddes år 27 f.Kr. med att Octavianus av senaten fick titeln "Augustus", under vilken han är mest känd. Han blev kejsartidens förste kejsare och känns kanske igen av många som i skolan fått lära sig att "kejsar Augustus kom med påbud att hela världen skulle skattskrivas". Augustus avled, 77 år gammal, år 14 e.Kr. Efter Augustus följde styvsonen Tiberius, redan 55 år gammal vid trontillträdet och hela 78 vid sin död, år 37 e.Kr. Caligula (känd från filmen) valdes därefter till kejsare, men intog mer och mer gestalten av en grym galning. Han mördades av sina egna livvakter 41 e.Kr. Därefter ville man ha en "lugnare" regent och valde Caligulas farbror, Claudius (också "filmstjärna"), som i sin tur efterträddes av adoptivsonen Nero - kanske mest känd som "mannen som (enligt rykten) brände Rom år 64 e.Kr."
Året 69 e.Kr. är även känt som trekejsaråret, då både Galba, Otho och Vitellius regerade Rom. Också Vespasianus kom till makten 69 e.Kr men brukar, jämte Titus och Domitianus, inordnas under den flaviska dynastin som hade makten i Rom fram till år 98 e.Kr. då Domitianus mördades under en palatskupp där även hans hustru Domitia var inblandad.

Det andra århundradet efter Kristi födelse kom att bli Romarrikets guldålder. Under de s.k. adoptivkejsarna: Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius (161-169 tillsammans med Lucius Verus) och Commodus; dominerade Romarriket inte bara hela medelhavsområdet, utan också områden från Mesopotamien och Egypten i sydost till Britannia i nordväst.


Romarriket vid tiden för regeringsskiftet mellan Trajanus och Hadrianus, d.v.s. år 117 e.Kr.

Under kejsar Hadrianus (117-138 e.Kr.) började man inse att det nog var dags att avsluta landerövringarna och försöka hålla ihop det gigantiska riket. Spår härav finns kvar ännu i våra dagar, t.ex. i form av Hadrianus-muren i England.
Det kan för övrigt vara intressant att notera att de första mynten som cirkulerade i Sverige var just (hårt slitna) romerska silverdenarer från denna period. Detta skedde alltså ca 800 år innan vi började tillverka egna mynt i Sverige, omkring år 995.
Trots dess ålder, behöver en romersk denar idag inte kosta mer än ett par, tre hundralappar! Ganska fantastiskt ...



[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]