Sidan 1 av 1
[1998-10-21]
Ahlströms tar bort äkthets-garantin!??
Ahlströms auktionskatalog nr 58 har utkommit och de många fina mynten till trots är det kanske de nya auktionsvillkoren som väcker störst uppmärksamhet. Av dessa framgår nämligen att man inte längre garanterar varesig äkthet eller kvalitet på utbjudna mynt!?? Detta är högst anmärkningsvärt, då andra aktiva aktörer på marknaden istället förbättrar sina garantier!

I katalogen över vårauktionen 1998 kunde man läsa: "Katalogens uppgifter har utformats med största omsorg och med anlitande av bästa tillgängliga sakkunskap. Objektens äkthet garanteras". Så har det för övrigt (undantaget frasen "bästa tillgängliga sakkunskap") stått i alla Ahlströms auktionskataloger fr.o.m. nr 1, 1972. Detta har i höstkatalogen 1998 ersatts av följande: "Uppgift som lämnas i katalog angående äkthet tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av objektet". Man menar numera att "det åligger köparen att före auktionstillfället, under angiven visningstid, undersöka objektet för bedömning av dess skick och beskaffenhet". Någon garanti avseende kvalitetsklassning (inkl. anmärkningar om t.ex. montering eller annan åverkan) finns alltså inte heller längre. Kunder som inte har möjlighet att närvara på visningarna i Stockholm (borde vara många), och alltså inte själva kan besiktiga mynten, är med andra ord helt maktlösa om det skulle visa sig att de köpt falska, monterade eller på andra sätt felbeskrivna mynt.
Men vad är det som gäller egentligen? Auktionsvillkoren eller Ahlströms förbindelse till Kommittén mot myntförfalskningar? Ahlströms är ansluten till Sveriges Mynthandlares Förening (SMHF) och har skrivit under Svenska Numismatiska Föreningens (SNF:s) upprop mot myntförfalskningar - vilket enligt SMHF innebär "att någon handel med kopior eller förfalskningar ej förekommer". Man har dessutom till SNF/SMHF förbundit sig att återköpa uppdagade falskmynt! I sin "förbindelse till kommittén mot myntförfalskningar (c/o SNF)" står nämligen att läsa: "Om ett försålt mynt skulle visa sig vara falskt återgår köpet omedelbart, varvid det nytillverkade myntet undantas försäljning (och åstämplas ordet 'kopia')".
Att auktionsvillkoren och nämnda förbindelse till Svenska Numismatiska Föreningen och Sveriges Mynthandlares Förening går i rakt motsatt riktning råder väl ingen tvekan om, men vilket gäller? Kommer Ahlströms även i framtiden att återköpa ev. falska mynt i enlighet med sitt löfte till SNF/SMHF? Eller kommer man att hänvisa till auktionsvillkoren? Och vad säger i så fall föreningarna om detta? Mynttidningen Online lovar att följa utvecklingen.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]