Romerska silver-denarer

Gotländsk silverskatt...? Romerska silver-denarer från kejsar Vespasianus, Domitianus, Nerva, Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius samt dennes hustru Faustina. På Gotland har man genom åren funnit 7.600 exemplar av dylika mynt. På samlarmarknaden runt om i världen finns dock miljontals likadana mynt. Vill Majvor Östergren hävda att alla dessa "tillhör gotlänningarna"...?
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]