Gotländska Örtugar (Gotar)

S.k. örtugar eller gotar - drygt 600 år gamla silvermynt präglade i Visby på Gotland åren 1380-1390. På åtsidan en liljeväxt och på frånsidan Guds lamm med fana. Dessa mynt är mycket vanliga på samlarmarknaden och brukar kosta ca 300-700 kr beroende på skick. Konstigt nog verkar Majvor Östergren tycka att dessa mynt är helt OK att samla på och handla med. Var finns logiken?
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]