Utländska mynt som cirkulerat i Sverige

Det var under sin tid som mynthandlare i Stockholm i början av 1980-talet som Majvor Östergrens kompis prof. Kenneth Jonsson på allvar introducerade samlarområdet "Utländska mynt som cirkulerat i Sverige" för landets myntsamlare. Den största delen av dessa mynt är sådana som förekommer i gotländska skattfynd - och gamla samlingar. Skribentparet Östergren/Jonsson förefaller alltså ha en mycket kluven uppfattning i frågan om svenska kulturskatter som exv. mynt skall få ägas av privatpersoner eller ej. Den uppfattning som Östergren ger uttryck för i Gotlands Allehanda är i högsta grad extrem och saknar motstycke i västvärlden.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]