Gotlands Tidningar 18 juni 1999

Gotlands Tidningar skäms inte för att stjäla en bild från Antikörens auktionskatalog och publicera denna bredvid ett citat från utredande polisman: "Det här är ett nytt sätt att visa upp sin katalog". - Jo det kan man väl säga! Man har heller inga betänkligheter över att namnge Mynthandeln.com i sitt ensidiga referat av Majvor Östergrens smutskastningskampanj. Att säga en sak i rubrik och ingress och en helt annan i slutet av artikeln speglar också Gotlands Tidningars syn på hederlighet. Där kan vi läsa: "det är alltså den som från början tagit föremålen som är misstänkt, inte firmorna som sköter försäljningen". Att "den som från början tagit föremålen" mycket väl kan vara död och begraven sedan 300 år tillbaka, nämns naturligtvis inte alls.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]