Gotländska tidningar

Som göteborgare av födsel och ohejdad vana kan man väl ha förståelse för ett visst mått av lokalpatriotism - men det finns ju gränser! I Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda får chefen för Gotlands Fornsal, Majvor Östergren, husera som hon vill. Helt oemotsagd påstår hon sig VETA vilka föremål gotländska bönder genom århundradena hittat under sitt dagliga arbete och vilka föremål som "hittats med metallsökare" under "nattliga räder". Kanske borde museichefen byta jobb!? Kan sierska va' nåt ...?
Silvermynten på bilden är romerska denarer (t.v.) samt arabiska dirhemer och drachmer (t.h.). Samtliga "vardagsmat" på samlarmarknaden under de senaste århundradena. Att svenska samlare köper dylika mynt beror dels på att de är så billiga och dels på att de har anknytning till Sverige genom att de förekommer i skattfynd.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]