Gotlands Allehanda 18 juni 1999

Av alla de medier som okritiskt publicerat Majvor Östergrens kampanj emot landets myntsamlare är det Gotlands Allehanda och journalisten Gabriella Alterman som blivit mest blåst. Hon har totalt låtit sig duperas av Östergren. Artikeln är en enda soppa av sammanblandade "fakta", ogrundade påståenden och "slutsatser" som inte på något sätt har med varandra eller verkligheten att göra. Alterman väver samman kriminella skattplundrarligor med mynthandeln på ett hårresande sätt. Någon tanke på att höra vad andra än Östergren har att säga, har Alterman naturligtvis inte. Att det har förekommit skattplundrare med metallsökare på Gotland är beklagligt - och olagligt! Detta har emellertid inte ett skvatt med myntsamlandets 400-åriga historia att göra!! Det är mycket allvarligt när en museiman och forskare häver ur sig ogrundade anklagelser på det sätt som Östergren gör. Man kan inte heller skylla på okunskap eller att man är ovetande om vetenskapliga krav på bevis för framlagda teorier. Östergren har inte det minsta bevis för allt hon häver ur sig och detta vet hon mycket väl.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]