Dagens Nyheter 18 juni 1999

I DN den 18 juni 1999 kunde vi läsa om vilka åtråvärda skatter de gotländska åkrarna gömmer. Intressant läsning om ett viktigt problem, nämligen olaglig skattjakt med metallsökare. Tråkigt bara att DN blandar ihop detta med myntsamlande. Att DN:s Bengt Falkkloo inte känner till skillnaden mellan "fornfynd" (upphittade föremål utan ägare) och "samlingar" (privatägda föremål) må vara förlåtet, men nog borde f.d. mynthandlaren (och konkurrenten) prof. Kenneth Jonsson veta bättre. Av vilken anledning en styrelseledamot av Svenska Numismatiska Föreningen lånar sig till denna smutskastning av landets myntsamlare kan man bara spekulera i.
Mynten på bilden är romerska silver-denarer från ca 70-160 e.Kr. Dylika förkommer i gotländska skattfynd och de tillhör därför den svenska mynthistorien. På samlarmarknaden är detta massvara och priserna brukar ligga på 100-500 kr beroende på skick.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]