Karl XI. 8 Mark 1670.

I äldre litteratur kan man se detta mynt upptaget under Göteborg! Detta är emellertid felaktigt. Visserligen hade staden Göteborg beviljats mynträtt så sent som 1666, men någon myntning skedde inte efter 1636. Från år 1670 finns två typer av 8 marker - båda graverade av Anton Meybusch (1645-1702). Motivet på den första (ovan) är hämtat från Arvid Karlsteens 8 mark 1667 - som i sin tur är mer eller mindre kopierat från John Roettiers engelska crown-mynt från början av 1660-talet. Meybusch andra 8 mark är f.ö. Sveriges första mynt med randskrift - en uppfinning som han faktiskt lanserade i Sverige!
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 276, 01 (13.297:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]