Karl XI. 8 Mark 1695.

Arvid Karlsteen (1647-1718) brukar benämnas "den svenska medaljkonstens fader". Det är också han som standardiserar den svenska myntserien omkring år 1680. De tidigare så variantrika Karl XI-mynten får då ett enhetligt utseende som består under resten av Karl XI:s regering - och i hög grad även under Karl XII. Karlsteens 4 mark präglas fr.o.m 1683 och 8 marken lanseras 1692. Detta mynt är också det första med den fyndiga randskriften "Må jag ej skadas av giriga händer" (naturligtvis på latin). På det lättare myntet, riksdalern, införs randskriften först 1718. Denna devis används sedan ända fram till 1827.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 21, 1998, nr 521, 01/0 (19.125:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]