Karl X Gustav. 1 Riksdaler 1654.

Under Karl X Gustav präglades riksdalern endast år 1654. Åtsidans formgivning går tillbaka på kusin Kristinas riksdalrar (gravör Petter Michelsson). Frånsidan är däremot ny. Endast vid två tidigare tillfällen hade designen, med tvenne vaktande lejon som sköldhållare, använts - nämligen på praktmynten 1620 och 1649. Detta motiv kom att bli stilbildande och användas under de fyra kommande regenterna ända fram till 1748. Efter ett uppehåll i nästa hundra år återinfördes designen av Oskar I år 1844 och begagnades fram till 1907. Efter bröllopsmyntet 1976 har detta riksvapen fått ytterligare en renässans.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 267, 01/0 (40.469:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]