Karl IX. 8 Mark 1608.

Detta praktfulla mynt ingår i en serie guld- och silvermynt som präglades 1608-1609 och som möjligen delades ut i samband med eriksgatan vintern 1609. Karl IX var den siste svenska kung som red eriksgatan enligt den gamla landslagen - d.v.s. efter kröningen. Frånsidan på detta mynt är speciellt intressant. Det visar folkungavapnet omgivet av tre kronor - från Magnus Lådulås sigill. Inskriptionen lyder "Kungariket Sveriges vapen från Magnus Ladulås tid, svearnas, götarnas konung, vilken regerade år 1277". Ett skarpt inlägg i debatten med Danmark om Sveriges urgamla rätt till trekronorsvapnet.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 202, 01 (22.547:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]