Gustav II Adolf. 2 Riksdaler U.år.

På denna ståtliga dubbelriksdaler utan årtal (slagen efter 1617) ses Gustav II Adolf stående, hållande riksäpple och spira. Motivmässigt är myntet en uppföljning av Karl IX:s 20 marksmynt 1607-1608. Den enda egentliga skillnaden är att svärdet på faderns mynt bytts ut mot en mera fredlig spira. Frånsidan visar Sveriges riksvapen omgivet av 30 provins- och landskapsvapen. De yttre större sköldarna står medurs för: Finland, Norra Finland, Södra Finland, Estland, Karelen, för oss okänt (saknas på dito 1617), Narva, Tavastland, Åland, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Småland, Västergötland och Uppland.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]