Johan III. 1 Daler 1573.

Med Johan III:s dalermyntning 1569-1592 sker (medvetet?) en återgång till fadern, Gustav Vasas, motivval. Kungaporträttet över riksskölden på åtsidan och Kristusgestalten på frånsidan. Tillägget av valspråktet i en inre omskrift är den enda "motivskillnaden". Den konstnärliga stilen är dock en helt annan. Alla spår av den sena renässansens charmiga oregelbundenheter är borta och har ersatts av en mera precis, symmetrisk men stelare design. Nästan alla Johan III:s mynt förefaller graverade av Mikael Hoenauer, verksam (åtminstone) till 1588. Notera att 1592 års daler alltid har ändrat årtal.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 161, (1+/01) monteringsspår (4.162:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]