Erik XIV. 1 Daler 1561.

Erik XIV:s dalrar 1561-1568 är de första svenska mynten som visar riksvapnet omgivet av en ordenskedja - Salvatororden. Det första årtalet är det klart vanligaste och känt i ett 20-tal varianter - samtliga graverade av Erik Olofsson. Av 1562 års dalrar finns två "stiltyper" (Antell 504 och 505/506). Den förstnämnda är graverad av Erik Olofsson och den senare av en från Prag hitkallad gravör vid namn Mikael Hoenauer (Hohenawer). Bortsett ifrån två mynt, 16 öre klipping 1563 med 1562 års åtsida och 1 mark 1563 - Ant. 535 (ej 536-537), verkar samtliga Erik XIV:s mynt fr.o.m. 1563 vara graverade av Mikael Hoenauer.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 155, 1+ (8.094:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]