Gustav Vasa. 1 Daler 1559.

År 1559 återupptas dalermyntningen efter åtta års uppehåll. Motivvalet knyter an till Svartsjö-dalrarna, men designen är lite annorlunda. Kungen hade blivit 17 år äldre sedan 1542 och anlagt helskägg. Också frånsidan fick en ny utformning genom att Kristusbilden ställts på en jordglob och årtalet placerats i fältet. Gravören är sannolikt Erik Olofsson och förlagan (inspirationskällan) säkerligen holländaren Willem Boy, som ju tillskrivs den berömda Gripsholmsreliefen i ek med påtagliga likheter. Åtsidestypen 1559 (dock ej stampidentisk) återfinns även på Erik XIV:s tronskiftes-daler utan årtal (1561-62).
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 145, 1+ (14.453:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]