Karl XIII. Kastmynt till begravningen 1818.

Medan de reguljära mynten under Karl XIII veterligen är graverade av Lars Grandel (1750-1836), chefgravör åren 1799-1830, är samtliga kastmynt graverade av Carl Enhörning (1745-1821). Dennes porträtt på begravningsmyntet är det bästa under hela Karl XIII. Enhörning ansågs av samtiden vara en "utpräglad porträttrealist" och mycket ofta anlitad som medaljgravör. Han hade aldrig någon fast anställning, men kunde ändå försörja sig på sin konst. Har annonserade f.ö. ut sina arbeten i dagspressen. Entreprenörskap! En annan liten pärla i Enhörnings produktion är Gustav III-medaljen, Hildebrand 99.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 440, 01 (1.041:-).



[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]