Karl XIV Johan. 1 Riksdaler 1827.

År 1827 slogs de sista riksdalrarna med, den i föreväg anbringade, randskriften "Må jag ej skadas av giriga händer". Samma år slogs en mycket begränsad upplaga (610 exemplar) riksdalrar med den nya metoden - ringprägling. Dessa har istället randskriften (i nedsänkt istället för upphöjd relief) "534-8/9 TROYSKA ASS FINSILVER", vilket motsvarar finvikten 25,70 gram (1 Troyskt ass = 0,04804204 gram). Då myntordningen anger rätt vikt till 29,2523 gram, blir den korrekta silverhalten 878,47/1.000. Med de nya riksdalrarna 1827 lanseras också ett nytt porträtt - som i stora drag behölls till 1843.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 458 (1+/01) kanthack (8.325:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]