Gustav IV Adolf. 1/3 Riksdaler 1800.

Från och med Adolf Fredriks mynt 1752 hade kungabilderna med det krigiska harnesket tagits bort och ända fram till 1798 avbildades kungarna med bar halsbild. Vid sekelskiftet 1800 sker dock en förändring, då Lars Grandels bröstbild med harnesk (från 1796 års medaljer) införs på mynten. I och med förlusten av Finland och kungens avsättning år 1809 återgår man dock till ordningen och därefter förekommer inte harnesket på mynten. Lars Grandel var chefgravör åren 1799-1830 och kom därmed att utföra myntporträtt för tre kungar. Lagerqvist skriver: "En märklig syssla för en gammal republikan".
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 407, 01 (2.659:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]