Gustav III. 1 Dukat 1774.

Som bekant var det Gustav III som år 1776 genomförde den s.k. "myntrealisationen", d.v.s. avskaffade det medeltida(!) myntsystemet och införde riksdalern som huvudmynt, indelad i 48 skillingar. Under hans regering präglades inte mindre än 5,5 miljoner (16 ton) riksdaler-mynt och dessutom stora mängder delriksdalrar. Det är kanske därför inte så konstigt att Gustav III:s riksdalrar fortfarande är mycket vanliga och allt som oftast kan förvärvas under tusenlappen. Dukatmyntningen var däremot mera sparsam. Vissa år (ett tiotal) präglade endast några hundra exemplar och den allra största upplagan (1782) var också ganska blygsamma 16.352 exemplar.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]