Fredrik I. Jubileums-riksdaler 1721.

Sveriges första jubileumsmynt präglades år 1721 med anledning av 200-årsminnet av Gustav Vasas befrielseverk. Frånsidans latinska inskription lyder: "Till minnet av frihetens och religionens återvinnande". Samma text och designidé återkommer på nästa jubileumsmynt - hundra år senare. 1721 års jubileums-riksdaler är graverad av J. C. Hedlinger. På den "första emmisionen" återfinns signaturen "C. Hedlin" på åtsidan. Efter det att man präglat 1.160 exemplar (varav 110 kasserades) brast emellertid stampen, varpå en ny åtsida graverades (utan signatur) och användes till de resterande 2.925 exemplaren.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 19, 1999, nr 290, 01 (7.425:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]