Ulrika Eleonora. 1 Riksdaler 1719.

Under Ulrika Eleonoras korta regering slogs riksdalern endast 1719. Designen är signerad J. C. Hedlinger (1691-1771) och är en uppföljning av broder Karls riksdaler av samme konstnär. Medan endast ett fåtal av de sistnämnda har ett korrekt hjärtvapen (med hertigdömet Kleves åtta utstrålande liljestänglar i tredje fältet), har samtliga ex av 1719 års riksdaler ett korrekt vapen. Hedlinger kom med tiden att bli en av Europas mest eftertraktade medaljkonstnär, anlitad av kungahusen i bl.a. Danmark, Ryssland och Tyskland. Han kom också att bilda skola för en lång rad mynt- och medaljgravörer i Sverige.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 338, 01 (15.031:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]