Fredrik I. 1 1/2 Riksdaler 1727/6.

Det första, och ett av de få, svenska mynt som visar ett kungligt "dubbelporträtt" (förenade bröstbilder) präglades under Fredrik I, år 1727. Den berömde Hedlinger var vid detta tillfälle på resande fot, så det konstnärliga uppdraget gick istället till en av hans elever, Daniel Haesling, som f.ö. flyttade till Hamburg 1729. Frånsidan är av samma utseende som de reguljära riksdalrarna, med det undantag att "Gud mitt hopp" ersatts med "Gud wårt hopp". Myntet är känt i valörerna 1, 11/2 och 2 riksdaler och (vissa?) lär ha utdelats vid 1727 års riksdag. Stampgraveringen påbörjades kanske redan 1726? (det finns frånsidor både med 1727/6 och 1727).
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]