Karl XII. Peruk-riksdaler 1707.

Karl XII:s första riksdaler, den s.k. peruk-riksdalern 1707, ser man ibland tillskriven C. G. Hartman, trots att det tveklöst är Arvid Karlsteen som graverat den! Den felaktiga attribueringen är ett av T. G. Appelgrens (1937) få misstag och grundar sig på ett brev från 1738 som omskriver att Hartman önskar betalning för riksdalerstampar tillverkade 1707. Som framgår av Stig Stenströms utmärkta verk (NNÅ 1945) om Arvid Karlsteen, refuserades emellertid Hartmans stämplar (se bild s. 116 i NNÅ) och istället användes Karlsteens dito. Hartmans åtsida kom senare att användas som medaljstamp.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 306, (01) (14.453:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]