Karl XII. 1 Riksdaler 1713.

År 1713 var Arvid Karlsteen 66 år gammal. Detta till trots var han den skickligaste myntgravör som fanns tillgänglig när riksdalermyntningen tillfälligt återupptogs detta år. Lite förenklat skulle man kunna säga att 1713 års riksdaler är en kombination av 1707 års båda typer. Det draperade harnesket från peruk-riksdalern och det högervända, peruklösa porträttet från "1707 års riksdaler med eget hår". Frånsidan är närmast identisk med 1707:orna och skiljer sig enbart i detaljer som t.ex. slingerprydnaderna som flankerar årtalen. 1713 år riksdaler är f.ö. den sista där lejonen riktar blicken in emot skölden.
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 308, 01 (6.938:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]