Inlämnarens utsaga: "enligt uppgift funnen på Gotland" - är för museichefen Majvor Östergren ett "konstaterande" av att så är fallet och hon polisanmäler saken. När konkurrenten i Stockholm (där arkeologkompisen Kenneth Jonsson jobbat) skriver "troligen funna på Gotland" har Östergren däremot INTE några synpunkter. En polisanmälan är då INTE aktuell. Varför?

I SVT:s program Striptease står museichefen och ljuger hela svenka folket rakt i ansiktet när hon påstår att det är "enligt lag förbjudet att sälja den här typen av föremål" (syftande på beslaget). Östergren menar alltså att det är olagligt att sälja arabiska silvermynt - men däremot fullt lagligt (för en del?) att sälja gotländska guldbrakteatrar...? Man kan då fråga sig varför hon inte anmäler även auktionsfirman i Stockholm? Där säljs nämligen drygt 95% av alla "vikingamynt" som omsätts i Sverige. Bara under 1990-talet har stockholmsfirman sålt över 1.500 dylika ("olaglig") mynt.
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]