Museichefen polisanmäler "silverskrot" i Göteborg - men ser mellan fingrarna med att unika gotländska guldsmycken säljs i Stockholm ...!?

Varför? 9,8 gram "silverskrot" (t.v.) värderat till 200 kr (statens inlösen 15 kr - diff. 185 kr) av museichefen och skattletaren Majvor Östergren bedöms som ytterst suspekt och värt att polisanmäla - medan ett unikt praktsmycke i guld (t.h.) sålt för 310.000 kr (inlösen 1.200 kr - diff. 308.800 kr) INTE bedöms som suspekt utan kan passera med Östergrens välsignelse, är svårt att förstå. Borde det inte vara tvärt om??? Det förefaller som bedömningen grundas på VEM som säljer och inte på VAD som säljs ...?
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]