Troligen funna på Gotland står det i stockholmshandlarens auktionskatalog. Med detta föranleder inget polisingripande å Majvor Östergrens vägnar. När däremot auktionsfirman i Göteborg bjuder ut bitsilver och arabiska silvermynt till försäljning för 200 kr polisanmäler museichefen saken och startar en kampanj där hon basunerar ut detta i alla mediakanaler hon kan hitta. När sedan den konkurrerande stockolmsfirman, där museichefens arkeologkompis Kenneth Jonsson jobbat, säljer en gotländsk guldbrakteat för 310.000 kr föranleder inte heller detta någon som helst åtgärd från Östergren. Stockholmshandlaren säljer över 95% av alla "vikingamynt" som omsätts i Sverige. Ändå riktar Östergren sin mediakampanj mot oss??? Vad har museichefen för motiv?
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]