Kungliga Myntkabinettet

Sigismund - Reval 1 Öre 1597.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]