Kungliga Myntkabinettet

Blodsklipping 1568 - Hertigarna Johan (III) och Karl (IX).
Det vänstra exemplaret (med punkter i hörnen) är en kopia efter Brenner 1691/1731.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]