Kungliga Myntkabinettet

Till vänster: Karl XI - 8 Mark 1667. Graverad av Arvid Karlsteen.

Till höger: Karl XII - 1 Riksdaler 1718. Graverad Johan Carl Hedlinger.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]