Sidan 3 av 4
Egen myntmässa 1988-1991
I samband med vår 6:e myntauktion i oktober 1988 arrangerade vi för första gången en egen myntmässa i Göteborg. "Myntdagar i Göteborg" kallade vi det hela, vilket då inbegrep både auktionen och mässan med utställningar och föredrag. Ett tjugotal handlare från Sverige, Norge och Danmark ställde ut på mässan. Ett par kom t.o.m. ända från Stockholm!

Att döma av att nästan samtliga kom tillbaka året efter var försäljningen god. Förutom en egen utställning fanns Lödöse Museum med på ett hörn, där man bl.a. visade det sensationella fynd man gjort året innan - en läderbit med myntningsavtryck som kunde dateras till omkring 1140-1150. I ett slag hade Lödöses histora blivit 50 år äldre! För att anknyta till detta lät vi en av våra kunder - en stor och reslig karl - agera myntsmed på medeltida vis. Ett uppskattat arrangemang där åskådarna fick se hur det kunde gå till förr i tiden. En av stamparna skänktes sedan till Lödöse Museum, där den enligt uppgift fått ett andra liv som praktiskt studiematerial för skolklasser som får slå egna mynt.


Allt mer internationell verksamhet
I månadsskiftet november/december 1989 arrangerade Swiss Bank Corp. den första av två stora svenskauktioner i Zürich. Århundradets auktion över svenska mynt sades det - så viss måste man vara på plats. Väl där kom jag p.g.a. mina kontakter att få ett spännande bevakningsuppdrag för en av världens största mynthandlare. Via fax och telefon-diskussion mellan USA och hotellrummet i Zürich bestämdes maxbuden. Utdelningen blev bra och en hel del mynt kunde köpas - bl.a. ett praktexemplar av den omdiskuterade silvergyllen 1528 (för SFr 80.000 = 336.000 kronor). Då gapskrattade en del (de trodde på publicerade falskteorier), men efter att myntet äkthetsbevisats i Mynttidningen 3/4-1994 har skratten tystnat. Ett litet mått på denna auktions kaliber kan kanske vara posten med tre stycken Kalmar-ören 1624-25 som jag ropade in för drygt tre gånger värderingen. Två av mynten var jättefina det tredje ännu bättre - ett praktex. med härlig patina. Det såldes i en post om tre ex - numera finns det i Avesta Myntmuseums samlingar. Några få dagar efter Zürich-äventyret bar det av till världens största myntmässa för "foreign coins" som de säger i New York. En fantastisk upplevelse som förutom en hel del inköp resulterade i att vi nästa år fanns med som utställare - vilket också var en upplevelse.

[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]