Till vänster: Gustav Vasas begravning: Gjuten, ciselerad och förgylld silvermedalj med kantrand och ögla, tillskriven Willem Boy (Hild. 13). Exemplaret utställt i Bankmuséet i Göteborg.

Till höger: Frånsidan av medalj med samma anledning (Hild. 12). Senare avgjutning i tennlegerat bly.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]