Samma medalj som föregående, men av brännförgyllt silver. Gjuten i två hälfter som sammanfogats och sedan ciselerats - speciellt tydligt på Johans harnesk och Katarinas dräkt. Detta (privatägda) exemplar är förmodligen "ett guldsmedsarbete" och har sannolikt varit försett med kantrand och ögla. Det är också mycket möjligt att dylika "gyllene" medaljer delades ut vid kungaparets kröning i Uppsala domkyrka den 10 juli 1569. Vikt: 13,84 gram.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]