Sidan 2 av 3
[1999-06-30]
Gotländsk museichef vill stoppa myntsamlandet i Sverige!

Östergren ljuger oss rakt i ansiktet
I Gotlands Allehanda påstår Majvor Östergren att hon och Gotlands Fornsal har ett aktivt samarbete bl.a. med "mynthandlare runt om i Sverige" - allt i syfte "att upptäcka när svenska kulturskatter bjuds ut till försäljning". Sanningen är att Majvor Östergren inte med ett enda ord hört av sig till oss under vår snart 20-åriga verksamhet. Vi har i och för sig under de senaste dagarna fått veta att Majvor Östergren helst talar via media, men tycker ändå att det är högst anmärkningsvärt dels att hon över huvud taget inte kontaktar oss ang. detta och dels att hon går ut i media och ljuger oss rakt i ansiktet.

Be om ursäkt Majvor Östergren!
Vi tycker verkligen att det är på sin plats att Majvor Östergren offentligt ber Sveriges alla myntsamlare och mynthandlare om ursäkt för sina klumpiga uttalanden. Med lite eftertanke borde Östergren begripa att myntsamlare delar hennes intresse för historia och att när hon hoppar på dem på detta vis hoppar hon på sina kunder/besökare på Gotlands Fornsal. Uppmaning till Majvor Östergren: Be samlarna om ursäkt och försök att samarbeta istället - så kanske du kan lära dig något!

Romerska och arabiska silvermynt - en del av Sveriges mynthistoria!
Av de romerska denarer (7.600 st.) och arabiska dirhemer (70.000 st.) man genom århundraden funnit i Norden har ca 65% hittats på Gotland. Av det totala antalet bevarade mynt av dessa typer är emellertid detta en försvinnande liten del som knappt går att mäta i promille. De som vill kalla dessa mynttyper för "vikingamynt" gör det alltså med hänvisning att de UNDANTAGSVIS har hittats i vikingafynd. På den globala samlarmarknaden är detta massvara och man kan utan problem köpa genuina romerska eller arabiska silvermynt för en eller annan hundralapp. Många samlare och andra som är intresserade av romersk, arabisk eller vikingatida historia tycker att detta är högst överkomligt, vilket betyder att dylika mynt finns här och var i de svenska hemmen.

Den svenska numismatikens fader var myntsamlare!
För drygt 300 år sedan utkom den första (och fortfarande förnämsta) beskrivningen över den svenska kulturskatt som våra gamla mynt verkligen är. Året var 1691 och mannen var miniatyrmålaren Elias Brenner (1647-1718) - en privatsamlare som genom enträget sökande och forskande förde kännedomen om den svenska mynthistorien ett stort steg framåt. Många samlare av i dag ser Brenner som en förebild för sitt samlande och den stimulerande kunskapsjakt som samlandet innebär.

Skattfynd har gjorts i urminnes tider
I Brenner 1691 kan man bl.a. läsa att han själv år 1673 köpt ett antal arabiska, engeska och tyska silvermynt av en guldsmed i Kalmar som i sin tur köpt dem av en bonde som funnit dem i sin åker utanför staden. Brenner nämner också ett fynd i Estland (utanför Reval) år 1685 och ett annat i Finland (utanför Åbo) år 1686. Tre hundra år senare (1995) skriver chefen för Kungliga Myntkabinettet i Stockholm följande: "Varje år hittas nya skatter, mest i samband med olika former av jordbruksarbete". Med denna vetskap är det inte konstigt att det finns gott om "skattfynd" i privata samlingar. Det är lika självklart att man ALDRIG med säkerhet kan veta VAR och NÄR dylika fynd är gjorda. Alla fynd äldre än 10 år är dessutom preskriberade, så både vikingar och gotländska 1600-tals bönder kan andas ut. Samlare som ärligen köpt sina föremål skall naturligtvis inte heller behöva vara oroliga - även om Majvor Östergren gör sitt bästa för att skrämma upp dem.

Ulf Ottosson

OBS!
Här hittar du pressbilder med bildtexter!


KÄLLOR
Sveriges Radios Gotlandsnytt, den 17 juni 1999, kl. 9.30.
Rubrik: Gotländska skattfynd från vikingatiden bjuds ut till försäljning via datanätverket Internet.
Sveriges Radios Ekonyheter, den 17 juni 1999, kl. 10.00. (Lasse Eskelind).
Rubrik: Silver- och bronsskatter från Gotland har dykt upp till försäljning på Internet.
Gotlands Tidningar, fredagen den 18 juni 1999. (Eva Bofride).
Ingress + Internet: Fornfynd säljs på Internet.
Rubrik: Gotländska skattfynd säljs nu via Internet.
Gotlands Allehanda, fredagen den 18 juni 1999. (Gabriella Alterman).
1.a sidan + Internet: Öns kulturarv auktioneras ut på Internet.
Rubrik: Till salu: Gotländska silverskatter på nätet.
Dagens Nyheter, fredagen den 18 juni 1999. (Bengt Falkkloo).
1:a sidan ("Början"): Jonas Ström är "auktoriserad skattletare" på Gotland.
Rubrik (sidan A5): Guteåkerns dolda skatter åtrått byte.
Rubrik (integrerad i föregående): Fornfynd till salu på Internet.
Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Rubrik: ? (Uppgifterna med all sannolikhet från Sveriges Radio).
Metro, fredagen den 18 juni 1999. (Källa TT).
Rubrik: Vikingafynd bjuds ut till försäljning.

LITTERATUR
Brenner, E: Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum - Thet är En Skatt af Swenskt Mynt. Stockholm 1691.
Hildebrand, B. E: Anglosachsiska mynt i Svenska Kongl. Myntkabinettet, funna i Sveriges jord. Stockholm 1846.
Holmberg, D: Isidor Adolf Bonniers samling af Svenska Medeltidsmynt. Holmbergs auktionskatalog nr 69, Stockholm 1906.
Holmberg, K: Kort historik om gotländska mynt. Antikörens auktionskatalog nr 7, Göteborg 1989.
Holst, G: Mynt av arabiskt ursprung funna i Skandinavien. Något om hur man tyder kufiska mynt. Göteborg 1973.
Jonsson, K: Utländska mynt som cirkulerat i Sverige. Ahlströms auktionskatalog nr 26 (Gunnar Ekströms samling del VII), Stockholm 1982.
Jonsson, K: Från utländsk metall till inhemska mynt. Artikel i Svenska Numismatiska Föreningens "Myntningen i Sverige 995-1995". Stockholm 1995.
Nathorst-Böös, E och Wiséhn I: Numismatiska forskare och myntsamlare i Sverige fram till 1830-talet. (NM XXXVI). Stockholm 1987.
Tornberg, C. J: Numi Cufici ... (Kongl. Svenska Myntkabinettet. II - Kufiska mynt). Uppsala 1848.
Wiséhn, I: Att samla mynt, sedlar och medaljer. Västerås 1995.

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]