Äldre nummer av Mynttidningen
Mynttidningen startades av Ulf Ottosson i januari 1994 i syfte att försöka sprida vår trevliga hobby till en bredare publik. Efter att den omtyckta tidningen Skandinaviska Myntmagasinet i Lerum lades ned 1989, blev det lite av ett vakuum på den svenska myntmarknaden. Många samlare och handlare ansåg då att behovet av en ny mynttidning var skriande - men vem skulle kunna producera en dylik? Sveriges Mynthandlares Förening (SMHF) talade om att avlöna en eller två personer för att driva en tidning - naturligtvis utan att ha den ringaste uppfattning om vad ett sådant projekt skulle innebära i form av tid och pengar. När så undertecknad - en mynthandlare - gick och startade en tidning på egen hand, var detta av någon anledning inte heller bra och snart fick vi kritik från SMHF för att vi inte censurerade våra skribenter när de tipsade andra om sina erfarenheter som samlare. Vi uppmanade då SMHF att framföra sina åsikter - om man nu hade avvikande uppfattningar. Mynttidningen har nämligen alltid föredragit mångfald framför enfald. Nu var det kanske tur att så inte skedde för SMHF:s uppfattning om censur för vissa åsikter skulle nog blivit väl magstarkt för landets samlare. Man kan bara spekulera i vad som skulle få skrivas och inte om SMHF "köpt" sig en egen tidning 1994.
Samlarna tog däremot emot Mynttidningen med öppna armar och på mycket kort tid blev den Skandinaviens ledande facktidning om mynt, sedlar och medaljer. Vi har genom åren fått oförtjänt mycket beröm för tidningen. Man har speciellt uppskattat att tidningen alltid varit rikligt illustrerad och att vi satsat på bra papper och hög bildkvalité. Vårt största problem med tidningen har varit att skaffa artikelmaterial. Antalet flitiga skribenter är tyvärr begränsat i Sverige och vi har därför tvingats producera en allt för betungande del själva. Under fyra år, 1994-1997, publicerades i Mynttidningen närmare 800 sidor myntläsning - varav en stor del med fyrfärgsbilder. Redaktionen - d.v.s. undertecknad - stod under de två sista åren för 75% av innehållet, vilket innebar att det blev svårare och svårare att hålla dead-line och tidningarna blev alltför ofta försenade. Arbetsbördan blev till slut så stor att vi tog beslutet att ta ett sabbatsår och under detta koncentrera oss på Mynttidningens lansering på Internet - 1998-10-10.
Vi hoppas att Mynttidningen online så småningom skall bli lika populär som Mynttidningen på papper varit under åren. Vi är nybörjare på det här med Internet, men tror att detta medium på sikt kommer att bli mycket betydelsefullt för myntbranschens utveckling. Internet är snabbt, billigt, effektivt och gränslöst. Vi slipper dead-lines och kan mera fritt arbeta med att så ofta som möjligt uppdatera sajten med nyheter. Vi hoppas att Mynttidningen online skall kunna bli en spännande mötesplats både för redan frälsta och för potentiella myntsamlare. Vi vill gärna höra dina åsikter - om allt som har med mynt att göra! Artiklar, insändare eller ris och ros - all respons är lika välkommen!

I arkivet hittar du ett litet smakprov på vad du redan nu kan läsa. Men håll ögonen öppna, det kommer mera!

Myntmuséet
Titta på olika muséums klenoder.

Kvalitet & värde
Att bedöma kvalitet är avgörande för myntets värde.

Falsk eller äkta?
När det gäller värdefulla saker finns alltid en risk för förfalskningar och kopior.[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]