Mynttidningen 10-1994

A4-format, 36 sidor. Innehåller bl.a.

 • Kristian II, Kung Klipping (av I. Joelsson).
 • Från Nürnberg till Svartsjö ... (av U. Ottosson).
 • Kvalitet & Värde - Förslag till förbättrad kvalitetsskala (av U. Ottosson).
 • På besök i Helsingfors - Antellska myntsamlingen (av H. Widjestrand).
 • Kvalitetslikare - svenska mynt.
 • Intryck från Ahlströms jubileumsauktion - Nr 50 (av H. Widjestrand).
 • Falsk eller äkta? Lär dig mer om präglingsteknik - så avslöjar du förfalskningarna! (av U. Ottosson).
 • Sturemarken 1512 - eftertraktad och kopierad (av U. Ottosson).
 • Att samla mynt & sedlar är ett billigt sätt att resa i världen och i historien.
 • De karolingiska mynten (av I. Joelson).
 • Två nya böcker från Krause Publications (av U. Ottosson).
 • Myntboken 25 år - 1995 (av U. Ottosson).
 • Wallin-förfalskningen orsakar uteslutningar.
 • Allehanda: Lars O. Lagerqvist ang. "miniatyren 1528".
 • Kinas första mynt med Kejsarporträtt (av U. Ottosson).
 • Intressant hybrid väcker frågor ... 1/6 Öre SM)(1 Öre KM 1720 (av U. Ottosson).
 • Myntkrypto (konstruerat av A. Lindbom).
 • Register - Mynttidningen 1994.
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]