Mynttidningen 2-1997

A4-format, 36 sidor. Innehåller bl.a.

 • Vi har fått en ny inspirationskälla!
 • Kungliga Myntkabinettet - Sveriges Ekonomiska Museum.
  I. Den högtidliga invigningen den 11 juni 1997.
  II. Nyskapande, brett och spännande - i modern miljö.
  III. En halv miljon föremål har mycket att berätta!
  IV. Personal med visioner betyder stora möjligheter för framtiden!
 • Blod, mynt och medaljer - eller Franska Revolutionen ur numismatisk synvinkel (av T. Dyrborn).
 • Pseudo-mynt säljs via Internet och sanktioneras indirekt av både SNF och SMHF!??
 • Ulf Nordlinds Mynthandel i nya lokaler.
 • Kvalité betalades bra på Antikörens 20:e myntauktion i Göteborg!
 • Världsrekord igen! $1,815,000 betalades för silverdollar 1804!
 • Vasamuseet på Djurgården. Mynttidningen har sett mynten.
 • Numismatisk kuriosa - för den teknikintresserade. Varianter, variationer, felpräglingar & präglingsdefekter (av U. Ottosson).
 • Ytterligare några "gamla godingar" för den teknikintresserade.
 • Rättelse: Oskar I:s myntporträtt (av U. Ottosson).
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]