Mynttidningen 1-1994

A4-format, 36 sidor. Innehåller bl.a.

  • Att samla mynt (av G. Setterborg).
  • Göteborgs hjärta och stolthet (om nyöppnade Bankmuseet i Göteborg).
  • Vart är priserna på väg? Höstens och vinterns auktioner ger besked!
  • Gustaf Cavallis okända kopparmyntsamling (av J-O Björk).
  • Gustav Vasa - Reformator även inom myntväsendet (av I. Joelsson).
  • Mynt med båtmotiv - Mynttidningens frågetävling avgjord.
  • Priset beror på skicket - men hur lär man sig att kvalitetsbedöma mynt?
  • Recensioner: Vad kostade det?, World Coins, Glimpses of History och Myntboken 1994.
  • Gustav Vasa som myntförfalskare (av B. Hemmingsson).
 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]