Lika inför lagen

Sveriges äldsta mynt - en tusen år gammal Sigtuna-penning slagen under Olof Skötkonung omkr. år 995 behandlas i lagens mening på samma sätt som en 100 år gammal 25-öring. Upphittade exemplar skall erbjudas staten. Privatägda exemplar är just privatägda!

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]