Karl XV. 2 Riksdaler Riksmynt 1862.

Karl XV:s silvermynt av årgång 1862 är samtliga (utom "specien", d.v.s. 4 riksdaler riksmynt) mycket ovanliga. Upplagorna för dessa mynt är inte kända (även om de ibland "anges" - utan källhänvisning). Det skulle mycket väl kunna vara på det viset att dessa mynt (10 öre - 2 rdr) är präglade för att användas såsom presentationsmynt vid världsutställningen i London samma år. Något som styrker detta är att de oftast är av mycket hög präglingskvalitet - med spegelglans. Myntens vackra design är signerad Lea Ahlborn (Pehr Henrik Lundgrens syster och dotter till myntgravören Ludvig Person Lundgren).
FOTO: Antikören Mynthandel, Göteborg. Myntauktion 11, 1992, nr 549, 01/0 (16.188:-).[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]