Göteborgs-Posten gör sitt yttersta för att svärta ner mynthandeln med sin tredagarskampanj signerad Krister Svahn. Att rubriken "Mynthandlare sålde fornfynd" är en ren lögn är inte svårt att bevisa. "En olyckligt formulering", säger GP (svårt med så långa meningar?) som också kategoriskt förnekar att denna artikel skulle ha någon som helst koppling till huvudartikeln "Utgrävning i Vittene plundras". Att Krister Svahn är "författare", Majvor Östergren "källa" och orden fornfynd, bronsspänne, antik-/mynthandlare, plundring etc. förekommer i båda artiklarna är en ren tillfällighet enligt Göteborgs-Posten. Eftersom Svahn inte försökt kontakta oss för en kommantar och framför uppenbara lögner på flera punkter begärde vi naturligtvis en dementi. Göteborgs-Postens svar blev ännu en nidartikel. Efter en fruktlös diskussion med tidningen anmäler vi nu saken till Pressombudsmannen (PO).
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]