Drömmen för alla arkeologer. Vid utgrävningar i Spillings på Gotland i somras hittade man bl.a. en silverdrachm från slutet av 500-talet e.Kr. präglad i det Sassanidiska riket i nuvarande Iran. Dylika mynt (naturligtvis privatägda) har Majvor Östergrens kompis f.d. mynthandlaren Kenneth Jonsson sålt massor av under sina år som mynthandlare i Stockholm. Man skulle kanske t.o.m. säga att han "uppfann" samlarområdet "vikingamynt".
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]