Fornfynd eller privat egendom? Vid utgrävningar i Spillings på Gotland hittade man i somras bl.a. en silverdrachm från slutet av 500-talet e.Kr. präglad i det Sassanidiska riket i nuvarande Iran. Detta exemplar (t.v.) är alltså ett FORNFYND. Ett dylikt mynt i privat ägo (t.h.) är däremot INTE ett fornfynd - utan PRIVAT EGENDOM. Sassanidiska drachmer är mycket ovanliga i svenska skattfynd - men mycket vanliga på den internationella samlarmarknaden. Bara i Sverige har hundratals samlare en "sassanid" i sin samling. Mycket p.g.a. att de, som sagt, förekommer i svenska fynd och därmed tillhör den svenska mynthistorien. En annan anledning till mynttypens populatitet är naturligtvis att de är billiga - de kostar faktiskt inte mer än 75-150 kr i hyggligt skick. Fyndexemplaret (t.v.) skulle f.ö. värderas LÄGRE på samlarmarknaden p.g.a. att det är nyligen rengjort - något som samlare inte uppskattar. Det som museivärlden kallar "rengöring och konservering" kallar samlarmarknade "polering och ödeläggning". Samlare vill gammal fin patina på sina mynt - f.ö. ett "bevis" på att mynten funnits i samlingar under lång tid.

Sassaniden från Spillings är dokumenterad med fotografi och kan därför skiljas från privatägda sassanider. Problemet är hur man skall kunna skilja privatägda mynt från mynt som någon PÅSTÅR eventuellt skulle kunna komma från en tom grop i marken ...? Man behöver inte vara något stort geni för att räkna ut att detta inte går. Lika lite går det att helt utesluta att ett specifikt mynt kan vara plundrat stöldgods som en gotländsk viking en gång grävt ner.

Om Majvor Östergren och Gotlands Fornsal har några planer på att återbörda det funna myntet till ursprungslandet Iran vet vi inte, men hennes partikamrat Juan Fonseca har enligt GT polisanmält (tydligen ett "modernt grepp"...?) en museichef på Etnografiska museet i Göteborg och krävt att fornfynd från Colombia skall återbördas till ursprungslandet. Majvor Östergren har ju påstått att t.o.m. privat egendom "tillhör gotlänningarna" (varför inte hela Sverige - undrar man?) så hon vill väl knappast lämna tillbaka detta mynt till ayatollorna i Iran. Eller ...?
[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]