Kungliga Myntkabinettet

Gyllen 1528 - slagen till Gustav Vasas kröning.

 



[ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]