Kungliga Myntkabinettet

Lödöse-brakteatrar från Knut Eriksson (1167-1196) och Sverker Karlsson (1196-1208).

 [ Mynthandeln.com ]
[ Mynttidningen ] [ Myntbutiken ] [ Myntauktionen ]
[ Mynt ] [ Sedlar ] [ Medaljer ] [ Övrigt ]